CO2 šaldymo sistemos

Apie produktą

Paskutiniais metais CO2 (šaltnešio žymėjimas – R744) šaldymo sistemos tampa vis svarbesniu šaldymo agentu įvairiuose pramonės srityse. Svarbą šiam vystymuisi prideda tai, kad iš aplinkosaugos požiūrio CO2 yra vienas iš nedaugelio tvarių šaldymo agentų ir turi labai mažą Visuotinio Atšilimo Potencialą (sutrumpintai VAP). Iššūkiai montuojant C02 šaldymo sistemas yra aukšti slėgiai kartais siekiantys iki 120 bar, todėl komponentams keliami aukšti saugumo reikalavimai. Šio šaltnešio teigiamoji pusė yra aukštas tūrinis efektyvumas ir didelė entalpija, lyginant su kitais agentais, todėl šilumokaičiai veikia daug efektyviau, o kompresoriai turi mažiau galingus variklius ir bendrai visa CO2 šaldymo sistema yra labiau kompaktiška. Svarbu paminėti, jog R744 nėra sprendimas visiems atvejams ir tinkamumą kiekvienam projektui reiktų vertinti atskirai atsižvelgiant į TEWI (angl. Total Equivalent Warming Impact – bendras lygiavertis klimato atšilimo poveikis). Danfoss mano, kad šiuo metu CO2 yra vienas iš patraukliausių šaldymo agentų šaldymo pramonėje ir maisto produktų mažmeninės prekybos srityse. Tai patvirtina ir stebimi šaldymo rinkos pokyčiai. CO2 šaldymo sistemos turi žymiai didesnį potencialą atliekinės šilumos panaudojimui lyginant su klasikiniais sprendimais.  Šaldymo mašinų generuojamą šilumą HRU pagalba galima panaudoti patalpų šildymui 60/30C režime arba karšto vandens +60C ruošimui.

CO2 šaldymo sistemų privalumai:

 • Aplinką tausojantis sprendimas su VAP 1
 • Sumontuota šaldymo ūkį nereikia registruoti LR aplinkosaugos AIVIKS sistemoje
 • Labai platus šaldymo galių pasirinkimas nuo 15.000 iki 300.000 W
 • Aukštas efektyvumas palaikant žemas temperatūras veikiant subkritiniu režimu
 • Didelis potencialas atliekinės šilumos panaudojimui iki 100% patalpų šildymui, ar karšto vandens ruošimui
 • A1 saugumo klasė leidžia šaldymo mašinas montuoti pastato viduje įrengtoje kompresorinėje
 • Žemas toksiškumas ir ne degumas A1 šaltnešio klasė
 • CO2 šaltnešis yra daug pigesnis nei kitos alternatyvos
 • CO2 dujų rinkoje yra didelis kiekis, tuo tarpu freonams su VAP virš 1500 yra numatytos kvotos
 • Nėra jokių teisės aktų apribojimų iki 2050m, taigi CO2 galima vadinti ilgalaikio naudojimo šaltnešiu.

CO2 šaldymo sistemų trūkumai:

 • Pirminės investicijos kaina 2-3 kart didesnė lyginant su klasikine
 • Atsparumas ekstremalioms temperatūroms vasarą iki +38C (vėliau stipriai mažėja našumas)
 • Nėra sprendimų mažos galios poreikiui iki 15-20 kW
 • Vamzdžių sienelių storis turi būti didesnis darbui su aukštais slėgiais
 • R744 šaldymo sistema yra sudėtingesnė – kaskadais išpildymas, ežektoriai, išsiplėtimo talpos
 • Dėl sistemos sudėtingumo, padidėja tikimybė, kad sistema prasčiau dirbs, ypač jeigu paleidimo – derinimo darbai nebuvo atlikti labai tinkamai.
 • Didelis jautrumas drėgmei sistemos viduje
 • CO2 šaldymo sistemos išjungimas nėra paprastas

Reglamentai aprašantys CO2 naudojimą:

 • EU 1005/2009 Ozono sluoksnį ardančios medžiagos
 • EU 517/2014 šiltnamio efektą sukeliančios medžiagos
 • IEC 60335-2-89 Šaltnešių užpildymas šaldymo balduose
Modeliai
Ekologiškos CO2 šaldymo sistemos yra gera alternatyva tiek komerciniam, tiek pramoniniam šaldymui, tačiau reikia atsižvelgti į tam tikras saugos priemones jas montuojant. CO2 dujų negalima aptikti per kvapą, todėl, būdamas tankesnis už orą, gali išstumti deguonį iki sveikatai kenksmingų ribų. Kadangi jis neskleidžia kvapo, gali būti, kad jei yra nuotėkis, technikas negali jo aptikti. Dėl tokių charakteristikų itin svarbu atkreipti ypatingą dėmesį į nuotėkio aptikimą, turint signalizaciją, galinčią laiku aptikti ir įspėti apie CO2 buvimą, bei avarinio vėdinimo sistemą. Be to, aukštas dujų slėgis, atsiradus nesandarumui sistemoje gali sukelti sprogimo garsinę bangą. Kai labai žemoje temperatūroje garso greičiu išsilieja šaltnešis jis būna su likučiais kietoje ir šaltoje formoje. Eksploatuojant CO2 šaldymo sistemą reikia atsižvelgti į tai, kad jos negalima paprastai atjungti nuo elektros tinklo, nes sukilus slėgiui gali suveikti apsauginiai vožtuvai ir išleisti šaltnešį į atmosferą. Tas pats galioja ir dingus įtampai (ypač vasaros metu). Šią problemą dalinai išsprendžia įrengti papildomi šaltnešio išsiplėtimo indai arba rezervinis elektros tiekimas.
CO2 šaldymo sistemos (ypatingai veikiančios transkritiniame režime) yra labai jautrios lauko temperatūroms. Kuomet vasarą aplinkos temperatūra pakyla virš +38C CO2 šaldymo mašinos vėsinimas tampa labai komplikuotas. Tam sunaudojama daug energijos ir yra prarandama didelė dalis šaldymo galios. Šiuos trūkumus dalinai padėjo sumažinti ežektoriai, kurių pagalba sistemos gali veikti ir Dubajuje, o naudojant Lietuvos klimato sąlygomis, tai padeda sumažinti kompresorių naudojamą galią 15-25%. Kita nauja technologija, padedanti padidinti efektyvumą, yra Danfoss CALM sistema, kurios pagalba yra išlaikomas mažas CO2 dujų perkaitinimas, ko pasekoje yra maksimaliai išnaudojamas garintuvų plotas ir palengvinamas veikimas kompresoriams. Šiuo metu CO2 šaldymo sistemų efektyvumo didinimui yra sugalvota daug sprendimų, todėl verta atlikti objekto ekonominį vertinimą tinkamai ir racionaliausiai šaldymo technologijai pasirinkti.
Turite klausimų?
Susisiekite su mumis